سیستم مدیریت درخواست های انبار و اقلام مصرفی

جهت مدیریت دقیق و مرحله به مرحله درخواست های اقلام از انبار توسط بخش ها یا سایر واحد های مرکز، این بخش طراحی شده که با ثبت درخواست از طرف مدیر بخش یا واحد اداری شروع و پس از تایید لیست اقلام به شرح زیر، درخواست در پنل انبار قابل بررسی و تحویل به درخواست دهنده می باشد:

الف) درخواست ها پس از ثبت توسط مدیر عامل تک به تک بررسی می شوند و در صورت تایید مدیر عامل به انبار ارجاع داده می شود. مدیر انبار در صورت موجود بودن کالا، تعداد تحویل شده به درخواست دهنده را ثبت و گزارش بسته می شود.

ب) درخواست از طرف خود انبار جهت خرید صادر می شود که به تایید واحد مالی رسیده و پس از آن، مدیر عامل تایید و به پنل کارپرداز جهت خرید ارجاع داده می شود. پس از خرید کالاها توسط انبار تایید میشوند.

در این سیستم آیتم مدت استفاده کالا به روز مشخص میشود که قابلیت سهمیه بندی مصرفی پرسنل یا بخش را دارد و درصورت درخواست بیش از اندازه کالا از انبار، سیستم جلو درخواست های بعدی را میگیرد و به همکار اجازه درخواست مجدد نمی دهد.

امکان سفارشی سازی طبق نیاز مجموعه شما، امکان اجرا بصورت تحت وب و شبکه داخلی - امکان بررسی و ترکینگ ریز عملکرد مصرفی انبار و گردش هر کالا

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت نسخه دمو از بخش تماس با ما در ارتباط باشید.