گزارشات و خدمات ارائه شده در مراکز توانبخشی و نگهداری مددجویان

در مقاله ی قبل، مهم ترین مشکلات سیستم های کاغذی و سنتی را بررسی کردیم و همانطور که می دانیم از سری مشکلات سیستم های کاغذی عدم امکان برنامه ریزی برای آینده است. ما در مجموعه ی کیمیا وظیفه دانستیم تا بخش اعظمی از مشکلات مراکز توانبخشی، خانه سالمندان و ... را با ارائه ی نرم افزار مدیریت مراکز توانبخشی کیمیا ریپورت کاهش دهیم. در ادامه به بحث گزارشگیری و استفاده از کیمیا ریپورت جهت مدیریت گزارشات و خدمات می پردازیم.

جهت ثبت گزارشات مددجویان در پنل کیمیا ریپورت، پس از ورود، کاربر می تواند از قسمت افزودن گزارش، گزارش جدیدی را ثبت نماید.

برای ثبت گزارش جدید، کاربر می تواند تاریخ شروع و پایان، ساعت شروع و پایان، توضیحات خدمت ارائه شده وهمچنین در صورت نیاز فایلی به پیوست قرار دهد.

در ادامه کاربر می تواند مددجو مورد نظر را انتخاب کند و یا مددجوی جدیدی به لیست اضافه نماید تا گزارش مربوطه را ثبت کند. پس از انتخاب مددجو، کاربر میتواند خدمت ارائه شده را از لیست پیش فرض سامانه انتخاب کند. در مرحله ی بعدی اطلاعات وارد شده در قالب خلاصه گزارش به کاربر نشان داده می شود تا از صحت آن اطلاع داشته باشد و با تایید نهایی گزارش ثبت شده این گزارش در پنل مدیریت، مدد کاری و مدیر بخش قابل دسترسی است.

همانطور که گفته شد با تایید نهایی دسترسی از کاربر گرفته شده و امکان گزارشگیری توسط مدیرعامل و .. فراهم می شود.

همچنین امکان کپی کردن گزارشات در سامانه کیمیا ریپورت، جهت سهولت در ثبت گزارشات تکراری و خدمات ارائه شده وجود دارد.

از دیگر مزایای گزارشگیری توسط پنل کیمیا ریپورت امکان دریافت خروجی گزارش با فرمت word می باشد.

از طرفی گزارشاتی که بخش ها ارسال کردند و برای مدیر عامل و مدد کاری در دسترس است به صورت لیستی در پنل نمایش داده می شود که به صورت نمودار نیز قابل مشاهده است و نمودارگیری کاملی از خدمات انجام شده در بخش های مختلف در دسترس می باشد.

همانطور که اشاره کردیم گزارشگیری با استفاده از پنل کیمیا ریپورت، سیستم های کاغذی را در مراکز توانبخشی، خانه سالمندان و .. با هدف برنامه ریزی برای مجموعه و امکانات دیگر کاهش داده است.

جهت دریافت یا سفارش سیستم مدیریت گزارشات، فرم درخواست دمو پایین همین صفحه را تکمیل نمایید.