نرم افزار گزارشات مددکاری

از آنجایی که مراکز مختلف نگهداری از معلولین، سالمندان و ... با مشکلات متعددی در زمینه ی گزارشگیری از مددجویان مواجه اند در این مقاله قصد داریم به بررسی این مشکلات و بیان راه حل بپردازیم.

همانطور که می دانید در مراکز مختلف نگهداری و توانبخشی، مددکاران محترم باید در جهت برنامه ریزی و تنظیم امور مربوط به مددجویان، گزارشاتی را تهیه نمایند. از طرفی تهیه و تنظیم گزارشات روزانه و ساعتی از مددجویان به صورت دستی و کاغذی امری بسیار دشوار است چرا که مددکار باید در هر لحظه، زمان زیادی را صرف انتقال اطلاعات به پرونده های کاغذی و انتقال آن ها به مدیریت کند که این امر موجب اتلاف وقت مددکاران عزیز می شود. همچنین بایگانی پرونده های مددجویان نیاز به زمان و انرژی برای تنظیم و بررسی دارد.

از طرفی در صورتی که گزارشات مربوط به مددجویان به درستی بررسی و ثبت نگردد مددکاران باید باتوجه به گزارشات قبلی موجود در پرونده و یا بررسی مجدد امور انجام گرفته برای مددجو گزارشات را تصحیح نمایند که این خود باعث اتلاف وقت مددکاران و ایجاد مشکلاتی برای مددجویان می شود

راه حل رفع خطاهای گزارشات مددجویان چیست؟

یک از عواملی که موجب نظم دهی به این گزارشات می شود، ثبت منظم گزارشات خدمات ارائه شده به مددجویان در ساعت و تاریخ انجام گرفته است که این امر می تواند موجب بهبود گزارشگیری دقیق همراه با اطلاعات صحیح و به روز باشد.

پیشنهاد ما برای رفع این مشکلات و ایجاد نظم در بایگانی پرونده ها و گزارشات، استفاده از سیستم مدیریت مراکز توانبخشی کیمیا ریپورت می باشد. با استفاده از این سیستم می توانید در هر زمان و به صورت آنلاین خدمات و گزارشات مربوط به مددجویان را ثبت نمایید. این گزارشات پس از ثبت به مدیرعامل مجموعه ارسال می شوند که این امر موجب کاهش زمان صرف شده برای انتقال گزارشات و در نهایت طبقه بندی گزارشاتی دقیق از مددجویان می شود.

جهت بررسی یا استفاده از سیستم مدیریت گزارشات مراکز توانبخشی، خانه های سالمندان و ... فرم درخواست دمو پایین همین صفحه را تکمیل کنید.