2
نرم افزار مکاتبات اداری و اندیکاتور

یکی از مسائل مهم در هر سازمان و شرکتی، مسئله مکاتبات اداری می باشد. اینکه افراد چگونه بتوانند با هم در ارتباط باشند، نقش مهمی دارد. ضعف در مدیریت مکاتبات سازمانی باعث از دست دادن مشتریان و ضعف در پاسخگویی سازمان می باشد. با استفاده از نرم افزارهای مدیریت مکاتبات، مشکلات فوق به راحتی قابل حل است.

نرم افزار گزارشات مددکاری

مراکز نگهداری از معلولین، سالمندان و ... با مشکلات متعددی در زمینه ی گزارشگیری از مددجویان مواجه اند. در این مقاله قصد داریم به بررسی این مشکلات و بیان راه حل بپردازیم.