جهت مدیریت و گزارشگیری دقیق و یکپارچه خدمات ارائه شده به مددجویان و افراد مراکز توانبخشی، خانه های سالمندان، مراکز ترک اعتیاد و... سامانه کیمیا ریپورت با ماژول های مدیریت پرسنل، مدیریت گزارشات و خدمات ارائه شده به مددجویان و افراد،  مدیریت مشارکت ها و کمک های مردمی، مدیریت و گزارشگیری درخواست های انبار، به شرح زیر طراحی و تولید شده است:

الف) مدیریت گزارشات:

            ثبت و مدیریت خدمات ارائه شده به مددجویان توسط مدیر بخش، پرستار و توانبخشی (گفتاردرمانی، کاردرمانی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و..) صورت میگیرد که قابلیت انتخاب مددجو، خدمات ارائه شده و داروهای مصرفی می باشد.

امکان نمودار گیری و گزارشگیری از داده های ثبت شده بر اساس تاریخ، کاربر، مددجو، فایل اکسل و قابلیت بررسی در پنل مدیرعامل، توانبخشی، مدیر بخش ها و مددکاری می باشد.

ب) مدیریت مشارکت ها:

          به جهت گزارشگیری و مدیریت مشارکت ها و کمک های مردمی به مرکز توانبخشی، این ماژول طراحی شده و دارای قابلیت ارسال پیام کوتاه به مشارکت کنندگان، صدور قبض و نمودار گیری و گزارشگیری از داده های ثبت شده بر اساس تاریخ، نوع مشارکت، میزان مشارکت و... می باشد.

اطلاعات این بخش توسط پنل نگهبانی یا واحد پذیرش مشارکت ها ثبت می گردد که بسته به نوع مشارکت به واحد مربوطه جهت بررسی و تایید ارسال می گردد (مشارکت های مالی از قبیل چک، وجه نقد، کارتخوان، قلک و.. به واحد مالی و مشارکت های غیرمالی نظیر البسه، دارو، غذا و... به انبار ارسال می گردد)

ج) مدیریت پرسنل:

          برای مدیریت پرسنل و افرادی که در مرکز توانبخشی به هر نحوی فعالیت دارند، این ماژول طراحی شده که شامل تعریف و مدیریت اولاد، نوع قرارداد (طبقه بندی مشاغل و قرارداد معین)، نوع پرسنلی (مدیرعامل، مسئول دفتر مدیر عامل، مدیر بخش، مدیر توانبخشی، پرستار، مدیر مالی، مدیر انبار، نگهبان، کارپرداز، روابط عمومی و... )  و ماژول مرخصی آنها می باشد.

د) مدیریت درخواست های انبار:

جهت مدیریت دقیق و مرحله به مرحله درخواست های اقلام از انبار توسط بخش ها یا سایر واحد های مرکز، این بخش طراحی شده که با ثبت درخواست از طرف مدیر بخش یا واحد اداری شروع و پس از تایید لیست اقلام به شرح زیر، درخواست در پنل انبار قابل بررسی و تحویل به درخواست دهنده می باشد:

الف) درخواست ها پس از ثبت توسط مدیر عامل تک به تک بررسی می شوند و در صورت تایید مدیر عامل به انبار ارجاع داده می شود. مدیر انبار در صورت موجود بودن کالا، تعداد تحویل شده به درخواست دهنده را ثبت و گزارش بسته می شود.

ب) درخواست از طرف خود انبار جهت خرید صادر می شود که به تایید واحد مالی رسیده و پس از آن، مدیر عامل تایید و به پنل کارپرداز جهت خرید ارجاع داده می شود. پس از خرید کالاها توسط انبار تایید میشوند.