10
نرم افزار گزارشات پرسنل

جهت مدیریت امورات سازمان یا کارهای انجام شده توسط پرسنل، نیازمند سیستمی برای مدیریت دقیق و مرحله به مرحله کارهای انجام شده داریم تابر اساس تاریخ، همکار، عنوان کار انجام شده و مشتری بتوانیم گزارشگیری داشته باشیم.

نرم افزار مکاتبات اداری و اندیکاتور

یکی از مسائل مهم در هر سازمان و شرکتی، مسئله مکاتبات اداری می باشد. اینکه افراد چگونه بتوانند با هم در ارتباط باشند، نقش مهمی دارد. ضعف در مدیریت مکاتبات سازمانی باعث از دست دادن مشتریان و ضعف در پاسخگویی سازمان می باشد. با استفاده از نرم افزارهای مدیریت مکاتبات، مشکلات فوق به راحتی قابل حل است.

مدیریت هوشمند با نرم افزار توانبخشی

سیستم مدیریت مراکز توانبخشی از بخش های مدیریت گزارشات، مدیریت مشارکت ها، مدیریت پرسنل، مدیریت جلسات، نامه ها و مکاتبات اداری و مدیریت درخواست های انبار تشکیل شده که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

پرونده الکترونیک سلامت مددجویان و سالمندان

مهمترین رکن مرکز نگهداری مددجویان و سالمندان، سلامت افراد تحت پوشش مرکز می باشد. بنا بر این نیازمند سیستمی برای ثبت و مدیریت اطلاعات سلامت آنها در مراکز می باشیم. در ادامه برخی از ویژگی های این سیستم را بررسی نماییم.

مدیریت مراکز سالمندان

جهت مدیریت و گزارشگیری دقیق و یکپارچه خدمات ارائه شده و لوازم مصرفی مراکز نگهداری سالمندان، ماژول های مدیریت پرونده سالمندان، مدیریت پرسنل مرکز، مدیریت گزارشات و خدمات ارائه شده به سالمندان، مدیریت اقلام مصرفی، مدیریت هزینه ها و امور مالی طراحی و تولید شده است.

نرم افزار گزارشات مددکاری

مراکز نگهداری از معلولین، سالمندان و ... با مشکلات متعددی در زمینه ی گزارشگیری از مددجویان مواجه اند. در این مقاله قصد داریم به بررسی این مشکلات و بیان راه حل بپردازیم.

گزارشات و خدمات ارائه شده در مراکز توانبخشی و نگهداری مددجویان

همانطور که می دانیم از سری مشکلات سیستم های کاغذی، عدم امکان برنامه ریزی برای آینده است. ما در مجموعه ی کیمیا وظیفه دانستیم تا بخش اعظمی از مشکلات مراکز را با ارائه ی نرم افزار مدیریت کیمیا برطرف سازیم.

چالش های بایگانی گزارشات مددجویان

بیان مشکلات سیستم های کاغذی و ارائه ی راه حل در خصوص گزارشات وخدمات ارائه شده در مراکز توانبخشی و نگهداری مددجویان - سیستم مدیریت گزارشات جهت بررسی و روند خدمات ارائه شده به مددجویان و عملکرد پرسنل

سیستم مدیریت درخواست های انبار و اقلام مصرفی

جهت مدیریت دقیق و مرحله به مرحله درخواست های اقلام از انبار توسط بخش ها یا سایر واحد های مرکز، این بخش طراحی شده که با ثبت درخواست از طرف مدیر بخش یا واحد اداری شروع و پس از تایید لیست اقلام، درخواست در پنل انبار قابل بررسی و تحویل به درخواست دهنده می باشد.

نرم افزار مدیریت مراکز نیکوکاری - مشارکت ها و کمک ها مردمی

نرم افزار مدیریت مرکز نیکوکاری بهمراه ثبت و مديريت تمامي مشارکت ها و کمک هاي مردمي شامل مالي و غير مالي و امکان ارجاع به مسئول انبار يا واحد مالي جهت بررسي و تاييد اسناد بهمراه امکان صدور قبض و ارسال پيامک به مشارکت کنندگان می باشد